Instalace vyvíječe páry ANFRA 150

30.11.2016 13:57
V těchto dnech proběhlo zprovoznění vyvíječe páry ANFRA 150.
  • dodavatel technologie : M.BS Prostějov
  • investor : Pivovar Kvasar s r.o. Sentice