Instalace vyvíječe páry ANFRA

17.05.2016 16:38
Připravujeme instalaci plynového vyvíječe ANFRA 150.
investor : Pivovar Kvasar Sentice