AQUA TRACK Praha

 

Zprovozněním plynového vyvíječe páry VPA 300 došlo k rozšíření nabízených služeb firmy AQUA TRUCK Praha - myčka Říčany u Prahy.

Instalací vyvíječe páry může provozovatel myčky nabídnout výplach cisteren přepravující potravinářské produkty a splnit tak nejpřísnější normy platné pro tuto činnost v rámci zemí EU.

 

AQUA TRACK Praha    Vyvíječ páry VPA 300

Vyvíječ páry VPA 300