Plynový vyvíječ VPA A

100 - 150 - 200 - 250 - 300 Kg/h

Plynový vyvíječ páry Model A.Parní generátor s meziprostory na vodu s vodorovnými trubkami na vodu.

Jedná se o zvlášť silnou konstrukci, která v sobě obsahuje značnou pružnost pokud jde o funkčnost, a to díky vysoké schopnosti tepelné výměny.

Generátor je namontován na plošině z plechu z nerezové oceli a je vybaven veškerým přílušenstvím, stejně jako napájecí nádrží z nerezové oceli a napájecím čerpadlem CALPEDO snášejícím vysoké teploty vratného kondenzátu.

TEPELNÁ ÚČINNOST
JE Z VÍCE NEŽ 90% ZARUČENA

Na přání zákazníka lze rovněž dodat:

  • Hořák na PB nebo ELTO
  • Automatickou úpravnu vody
  • Dávkovací čerpadlo ochranné chemie
  • Provedení s automatickým odkalením
  • Provedení s automatickým startem a vypnutím

Technické paramertry plynových vyvíječů VPA A

Certifikát GOST - R,  opravňující vývoz vyvíječů VPA do Ruska (Dokument jpg)

Certifikát GHOST-R